Menu


Forside
Hvem er vi
Her bor vi
Information
Attester
Fast medicin
Henvisninger
Medicin
Svar på prøver
Udlandsrejser
Vaccination
Tidsbestilling
Lukkedage
E-Ydelser
Links
Kontakt

Praktiserende læger er speciallæger i almen medicin, og dermed er vi uddannede til at tage os af langt de fleste helbredsproblemer. Praktiserende læger klarer selv 90 % af de problemer, folk henvender sig med.

Hvis vi vurderer, at patientens problem ikke kan klares hos os, kan vi henvise videre.

Vi kan henvise til en anden type praktiserende speciallæge, f.eks. kirurg eller hudlæge. Konsultation hos speciallæge er ved henvisning fra os gratis for gruppe 1-medlemmer af sygesikringen. Gruppe 2-medlemmer betaler et honorar til speciallægen.

Vi kan henvise til hospital, enten til undersøgelse og behandling i et ambulatorium eller til akut eller planlagt indlæggelse. Undersøgelse og behandling på offentligt hospital er gratis for alle med dansk sygesikringskort.

Vi kan henvise til fysioterapeut.  Der er delvis egenbetaling.

Vi kan henvise til psykolog med sygesikringsoverenskomt i visse krisesituationer. Der er delvis egenbetaling.

Generel information om sygesikringskortets dækning kan findes på "sundhed.dk" under "Hvad siger loven"=>"sygesikring".

Det er os, som afgør, om en henvisning er fagligt nødvendig. Vi har udover ansvaret for den enkelte patient også et samfundsansvar i forhold til vores fælles økonomiske ressourcer. Man kan altså ikke som gruppe 1-medlem forvente henvisning videre, fordi man hellere vil til en speciallæge end undersøges hos sin praktiserende læge, medmindre der er en faglig begrundelse.

En henvisning vil sædvanligvis skulle aftales i forbindelse med en konsultation.

Kun undtagelsesvis kan den aftales telefonisk, og i så fald skal det være med lægen.

  Nyhavnslægerne | Lille Strandstræde 10, 1 | 1254 København K | Mogens Rune Christensen: 33 15 16 51